Sunday, December 20, 2009

Malay PIG all..

Gambar diatas menunjukkan sikap sentimen perkauman yang berlaku dlm dunia facebook. Pelajar Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Ong Siang Ying telah memohon maaf atas kesilapan dan menyatakan dia tidak bermaksud begitu. Sumber: Mazidul TV3

Gambar ke-2 pula menunjukkan dialog antara fan Namewee di dalam Facebook. Ini hanyalah sebahagian daripada perkataan rasict yang digunakan. Penulis mengambil sendiri gambar ini di dalam Facebook.

1. Orang bukan Melayu (tidak semua), kerap kali melabel orang Melayu sebagai 'pemalas', tidak produktif, anak emas kerajaan dll. Lebih dari itu, ada yang lebih ekstrem melabel orang Melayu dengan nama yang lebih canggih, seperti yang dapat anda baca pada gambar di atas.

2. Apabila kerajaan banyak menolong orang Melayu, maka sebahagian bukan Melayu menganggap ini tidak adil. Mereka menganggap kerajaan melakukan diskriminasi terhadap bukan Melayu. Mereka menganggap kerajaan Malaysia hanya mementingkan kaum Melayu sahaja. Sumbangan kaum lain seolah-olah tidak diiktiraf.

3. Perlu difahami, orang Melayu merupakan kaum teramai dan termiskin di dalam negara ini. Bantuan yang dihulurkan bukan bermakna menyisihkan kaum lain, tetapi membantu meningkatkan taraf hidup orang Melayu agar sebaris dengan kaum lain di negara ini. sila lihat angka ini:

Menurut perangkaan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9), pada tahun 2004 Bumiputera memiliki 16.4 peratus bidang pertanian, 12.3 peratus perlombongan, 8.1 peratus pembuatan, 6.3 peratus utiliti, 35.2 peratus pembinaan, 20.4 peratus perdagangan borong dan runcit, 26.7 peratus pengangkutan, 12.5 peratus kewangan dan 18.7 peratus perkhidmatan.
Lihat sahaja senarai manusia terkaya di Malaysia, siapakah yang mendominasi? Sila klik sini untuk melihat senarainya. Penulis optimis, jika majoriti rakyat termiskin di Malaysia adalah bukan Melayu, pastinya mereka akan juga dibantu seperti mana yang berlaku pada orang Melayu. Mungkin ada kelemahan dari segi pengagihan bantuan, dan hal ini perlu diperbaiki. Walaupun bantuan banyak diberikan pada orang Melayu, kaum lain juga dibantu. Ini FAKTA.

4. Sebahagian bukan Melayu (kaum Cina terutamanya) seringkali menganggap bahawa merekalah yang bertungkus lumus membangunkan negara ini, menjadi penyumbang besar kepada ekonomi negara, dan ikon kepada kekayaan. Ini merupakan fakta yang sombong apabila mengenepi peranan kaum lain yang turut sama membangunkan negara ini.

5. Kaum Cina diakui, hebat dalam bidang perniagaan, namun itu tidak bermakna kaum lain itu bodoh, pemalas dan tidak tahu berniaga. Kita harus melihat dalam konteks realiti dan sejarah. Orang Cina sejak awal terdidik dengan ilmu niaga, lihat sahaja perniagaan mereka yang turun termurun diwariskan kepada keturunan mereka, manakala orang Melayu pula terdidik dengan pertanian berbentuk 'cukup makan' sahaja. Namun kini, orang Melayu sudah mampu menjadi peniaga yang baik walaupun mungkin jumlahnya tidak seramai kaum lain, tetapi ini satu kenyataan yang boleh dibanggakan. Proses ini memakan masa.

6. Mungkin mereka yang mendakwa kaum terhebat itu lupa, sumbangan besar kaum Melayu terhadap mereka. Jika kaum Cina memiliki perniagaan, maka kaum Melayu merupakan konsumer terbesar dan sumber tenaga manusia kepada perniagaan terbabit. Jangan dilupa juga, sumbangan terbesar orang Melayu yang menerima sejumlah besar pendatang (ketika sebelum merdeka) ke dalam Tanah Melayu. Kini keturunan mereka menjadi rakyat Malaysia, ini satu hakikat yang diterima oleh orang Melayu.

7. Mungkin akan ada yang berhujah, orang Melayu juga pendatang dari Jawa dan Sumatera. Orang asal Tanah Melayu adalah kaum asli di dalam hutan. Ya, orang Melayu pendatang. Begitu juga orang Cina di negara China, orang India di negara India dan semua bangsa di dalam dunia ini. Masakan tidak, bukankah tempat asal kita dulu di Syurga sebelum diturunkan ke dunia? Bukankah kita hanya penumpang sementara di atas muka bumi ini? Hujah ini mungkin tidak diterima oleh orang yang tiada asas agama samawi. Penulis membuat hujahan ini berdasarkan pemahaman 'pendatang' menurut mereka.

8. Pendatang yang sebenarnya menurut penulis adalah, sekumpulan manusia yang datang dari sebuah kawasan A ke kawasan B yang mana kawasan itu telah mempunyai masyarakat yang telah membina atau mempunyai tamadun sendiri dan berasimilasi dengan persekitarannya. Masyarakat Melayu telah membina tamadunnya sendiri sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengadaptasi persekitarannya di Alam Melayu. Hal ini diperakui oleh tokoh-tokoh sejarah di dunia. Hal yang sama berlaku di negara China, orang Cina telah berjaya membina tamadunnya sendiri di Tanah Besar China. Jika orang Melayu berhijrah dari Tanah Melayu ke negara China, pastinya orang Melayu itu pendatang.

9. Jika orang bukan Melayu melabel orang Melayu sebagai 'pemalas', tidak produktif dll, orang bukan Melayu juga ada label dan gelarannya. Orang Cina dilabel sebagai 'penipu', gila duit, dll, begitu juga orang India yang dilabel sebagai 'cakap putar belit', keling dll. Jika orang bukan Melayu melabel orang Melayu dengan gelaran seperti 'pemalas' berdasarkan pengalaman mereka, hal yang sama berlaku pada orang Melayu yang melabel kaum lain berdasarkan pengalaman. Namun bersetujukah orang Melayu, Cina dan Indin pada label yang diberikan itu? Pastinya tidak, oleh itu BERHENTI melabel orang lain dengan label nama yang buruk!

10. Malaysia sudah lebih 50 tahun merdeka, namun perpaduan antara kaum masih renggang. Penulis tidak percaya pada retorik yang mengatakan rakyat Malaysia bersatu padu, hubungan antara kaum sangat harmoni dll. Ini satu penipuan fakta. Kelihatan bersatu padu itu hanya berlaku apabila ada Rumah Terbuka Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Deepavali, selebihnya hanya perpaduan saduran dan ia terlalu nipis. Penulis bercakap dalam konteks negara keseluruhannya, bukan mengambil kira perpaduan dalam jumlah kecil. Penulis menganggap kita tidak berjaya memupuk perpaduan antara kaum dalam negara secara menyeluruh, tetapi kita lebih baik dari kebanyakkan negara lain di dunia.

11. Penulis bukan seorang yang 'rasict'. Penulis menganggap orang Cina, India dll sebagai rakyat Malaysia. Penulis mengiktiraf sumbangan mereka dalam membangunkan negara, menaikkan nama Malaysia di pentas dunia dll. Tetapi penghormatan yang sama penulis minta diberikan kepada orang Melayu, sama seperti orang Melayu memberikan pernghormatan pada yang lain.

12. Tidak semua orang Melayu itu 'pemalas', tidak semua orang Cina itu 'penipu', dan tidak semua orang India itu cakapnya 'putar belit'.

Friday, December 18, 2009

Pemikiran HAMKA – Siri 3: Penulisan Sejarah Melayu


Sumbangan pemikiran HAMKA dalam ilmu sejarah Melayu amat besar. Walaupun HAMKA tidak dididik secara formal sebagai seorang sejarawan, namun tulisannya menepati kehendak disiplin ilmu dalam bidang itu bagi membolehkan karyanya dijadikan sebagai bahan rujukan. Penulisan ini akan memfokuskan sejarah Islam di Alam Melayu bertumpukan pada bahagian ketujuh yang bertajuk, “Perkembangan Agama Islam di Nusantara” dalam buku beliau Sejarah Umat Islam. Bahagian ketujuh ini mengambil masa lima belas tahun untuk disiapkan sebelum buku sejarah ini dapat diterbitkan pada tahun 1961. Melalui bahagian ketujuh ini, HAMKA menghuraikan tentang asal usul bangsa, bahasa dan agama orang Melayu sejak zaman dahulu sehinggalah kedatangan agama Hindu dan Buddha. Seterusnya beliau menerangkan tentang penyebaran agama Islam ke Alam Melayu. Melalui perbincangannya, HAMKA menghuraikan pengaruh dan kesan mendalam Islam ke atas masyarakat Melayu. Tidak ketinggalan, beliau juga menyentuh tentang pertembungan yang berlaku antara Islam dan penjajah Barat pada abad ke-16 dan ke-17.

Ketika HAMKA meneroka bidang penulisan sejarah, beliau berhadapan dengan cabaran yang besar apabila menghadapi kesukaran mendapatkan bahan-bahan rujukan bagi menghasilkan tulisan yang meyakinkan. Ketika itu, sebahagian penulisan sejarah mengenai penyebaran Islam ke Alam Melayu ditulis oleh sarjana Barat. Lantaran itu, tulisan HAMKA sendiri tidak dapat lari daripada menjadikan penulisan Barat sebagai sebahagian daripada rujukan. Walaupun begitu, rujukan yang diambil daripada sumber Barat tidaklah dilakukan tanpa penelitian yang rapi. Ini kerana setiap rujukan itu akan dianalisa dengan kritikal kerana menyedari ada agenda tersembunyi di sebalik penulisan mereka yang sering kali dikaitkan dengan penjajahan dan kristianisasi. Bagi mengimbangi pendapat ini, HAMKA memberikan pendapatnya sendiri melalui perspektif baharu tentang penyebaran Islam ke Alam Melayu. Sumber-sumber rujukan tradisional Melayu tidak dikesampingkan dengan menjadikan ia sebahagian daripada rujukan yang penting dalam penulisannya. Walaupun begitu, beliau masih rasional dalam menganalisa sumber-sumber tempatan di mana beliau sendiri turut ragu dengan kebenarannya kerana sumber-sumber tersebut telah bercampur antara fakta dengan mitos. Penggabungan pelbagai sumber, Barat, Arab dan tempatan telah menjadikan karya HAMKA ini cukup istimewa kerana memberikan perspektif yang seimbang dalam huraiannya tentang penyebaran Islam di Alam Melayu.

Perspektif tempatan tentang proses yang membawa kepada penyebaran Islam ke Alam Melayu telah dikaitkan oleh HAMKA dengan tiga isu iaitu tarikh sebenar Islam diperkenalkan kepada orang Melayu, asal usul pendakwah yang menyebarkan agama Islam dan bagaimana proses ini berlaku dengan begitu berkesan sekali. HAMKA cenderung berpendapat bahawa agama Islam telah disebarkan pada awal abad Hijrah iaitu pada abad ketujuh Masihi melalui kajian beliau dengan merujuk sumber China. Beliau juga bersandar kepada pendapat tulisan T.W. Arnold yang mengaitkan peranan yang dimainkan oleh pedagang-pedagang Arab sejak sebelum abad Masihi lagi dalam kegiatan perdagangan di rantau Melayu. Walaupun HAMKA berpendapat begitu, beliau bersetuju dengan pandangan Barat yang menyatakan bahawa Samudera-Pasai (abad 13-14) merupakan kerajaan Islam yang pertama wujud di rantau ini dengan bersandarkan daripada maklumat pengembaraan Marco Polo. Pendapat yang dikemukan oleh HAMKA ternyata berasas dan boleh diterima apabila terdapat kajian dan penemuan-penemuan baharu seperti kajian penemuan batu nisan dengan tulisan Arab bertarikh 419 H/1028 M di Teluk Cik Munah, Pekan, Pahang. Begitu juga dengan penemuan batu nisan Shaykh Abdul Kadir Ibn Husayn Shah Alirah bertarikh 290 H/902 M di Tanjung Aris, Alor Setar. Penemuan ini menunjukkan keberadaan Islam kukuh di rantau ini menjelang abad ke-13 dan menandakan Islam telah bertapak di Alam Melayu selewat-lewatnya pada abad ke-11.

Majoriti sarjana dan orientalis Barat mengemukan teori bahawa kedatangan Islam ke rantau ini dibawa dari benua kecil India dan bukan dari semenanjung Arab. Teori ini pada awalnya dikemukan oleh seorang sarjana bernama Pijnappel, seorang profesor Pengajian Melayu di Universiti Leiden, Belanda. Beliau tidak menolak kemungkinan Islam dibawa oleh orang Arab, tetapi berpendapat tidak dibawa secara terus dari dari Arab, tetapi sebaliknya datang dari Gujerat dan Malabar. Kemudian teori ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh J.P. Moquette berdasarkan kepada gaya batu nisan yang ditemui di Pasai pada tahun 1428 yang didapati sama seperti gaya batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim (1419)di Grisik. Moquette membuat kesimpulan bahawa kedua-dua batu nisan itu sama dengan batu nisan yang ditemui di Cambay dan Gujerat. HAMKA telah menyanggah pendapat para sarjana dan orientalis Barat dengan menyatakan terdapat bukti kukuh bahawa Islam yang dibawa ke rantau ini datang terus dari Semenanjung Arab dengan merujuk karya sastera Melayu tradisional seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu. Dalam menyokong pendapatnya ini, beliau berhujah dengan merujuk peristiwa Sayid Abdul Aziz yang mengislamkan Sultan Melaka. HAMKA juga merujuk kepada Hikayat Merong Mahawangsa yang menceritakan tentang pendakwah Arab yang bernama Shaykh Abdullah al-Yamani yang dikatakan datang langsung dari Semenanjung Arab bagi menukarkan agama Sultan Kedah kepada agama Islam dan seterusnya dikenali sebagai Sultan Muzaffar Shah. Terdapat juga kisah-kisah lain yang dipaparkan oleh HAMKA seperti pengislaman yang berlaku di Aceh pada sekitar tahun 1112 M oleh seorang pendakwah Arab bernama Shaykh Abdullah Arif. Kegagalan teori sarjana Barat adalah apabila tidak merujuk dan mengiktiraf sumber-sumber tempatan sebagai sebahagian daripada sumber rujukan penting sejarah penyebaran Islam ke Alam Melayu. HAMKA menganggap mereka tidak jujur dan berkepentingan apabila beliau mengungkapkan, “... nampaknya adalah sebagai satu percubaan yang amat teratur untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tadi tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan Tanah Arab sebagai sumber pertama dari Islam.”

Para sarjana sepakat bahawa perdagangan merupakan faktor penting kepada berlakunya proses islamisasi di Alam Melayu. Teori faktor perdagangan mulanya diperkenalkan oleh Tome Pires yang menulis sekitar tahun 1515 M. Timbul pula satu persoalan, adakah pemelukan agama Islam secara besar-besaran oleh umat Melayu pada abad ke-13 dan ke-14 boleh dijelaskan dengan meyakinkan sekadar melalui hubungan perdagangan ini? HAMKA berpendapat bahawa perdagangan dengan semangat: laba-rugi sudah tentu tidak dapat menyumbangkan kepada penyebaran agama Islam yang pesat. Proses pengislaman berlaku apabila pendakwah Arab datang langsung dari Tanah Arab, menukarkan agama pemimpin Melayu tempatan kepada agama Islam dan langkah ini diikuti oleh rakyat jelata. Dalam huraiannya, HAMKA menyenaraikan peranan pendakwah Arab yang mengislamkan raja-raja Melayu di Sumadera-Pasai, Aceh, Kedah dan lain-lain tempat. Bagi melengkapkan teori yang dikemukan oleh HAMKA tentang peranan yang dimainkan oleh pendakwah Arab, Syed Muhammad Naquib al-Attas pula menekankan pemikiran rasional agama dan nilai intelektual yang tinggi diterima secara terbuka oleh orang Melayu. S.Q Fatimi pula meletakkan kejayaan proses islamisasi di rantau ini atas sikap yang dimainkan oleh pendakwah Islam berbeza dengan pendakwah Kristian. Para pendakwah Islam bersikap terbuka dalam hubungan mereka dengan penduduk tempatan malahan mempelajari bahasa dan mengahwini wanita tempatan. Hakikat menunjukkan majoriti penduduk di Alam Melayu beragama Islam membuktikan penerimaan agama tersebut dalam komuniti besar di Asia Tenggara. Fakta juga menunjukkan penyebaran agama Islam berlaku secara sukarela tanpa menggunakan sebarang paksaan atau aktiviti ketenteraan.

HAMKA telah melakukan sebahagian kerja yang amat besar apabila memecahkan teori-teori yang selama ini diterima hampir bulat-bulat oleh masyarakat Melayu tentang penyebaran Islam di Alam Melayu. Pandangan beliau mewakili sarjana tempatan dengan mesej yang cuba dibawa iaitu Islam disebarkan ke Alam Melayu melalui proses yang penuh komitmen dan Islam yang disebarkan itu ialah Islam yang murni dari sumber yang asal.

Oleh: ajim

*Penulisan ini merupakan ringkasan/rumusan terhadap makalah yang bertajuk, Sumbangan HAMKA Dalam Penulisan Sejarah Melayu di Alam Melayu oleh Prof. Madya Dr. Mohammad Redzuan Othman dalam buku Pemikiran HAMKA terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka 2008.

Tuesday, December 15, 2009

Subject: Masjid & British

Gambar yang first nie hasil exprerimentasi aku guna software Photomatix Pro 3. Actually, software ni kena bayar kalau guna. Sebab tu ada tulisan yang menyemak kat dalam gambar nie, sebab tak beli lesen dia la.. huhu.

Gambar kedua ni pula, bangunan lama kat Pulau Pinang. Aku tak ingat apa nama bangunan dia. tapi agak menyeramkan la.

SERIUS


Memang, aku pun rasa macam tu.. aku rasa blog yang aku tulis nie, makin lama, makin serius penulisannya.. member aku pun pernah cakap, blog aku nie banyak sangat tulisan-tulisan yang berat dan payah untuk difahami.. dulu ada gak aku buat posting-posting yang simple2, cerita tentang life aku.. tapi ada gak member aku cakap, dia tak suka baca blog yang tulis tentang life diorg sendiri.. haha..

Sunday, December 6, 2009

Pemikiran HAMKA – Siri 2: Tajdid Dan Islah


Sebelum meneroka jauh pemikiran HAMKA mengenai tajdid dan islah, perlu difahami maksud keduanya. Tajdid berasal daripada perkataan jaddada, yujaddidu dan juga al-tajdidan yang membawa erti memperbaharui sesuatu perkara. Islah pula berasal daripada perkataan aslaha yang membawa maksud menghilangkan sesuatu kerosakan, membaiki sesuatu setelah rosak, mengembalikan sesuatu hak kepada yang berhak, sama ada hak sesama manusia ataupun hak Allah. Seorang muslih (pemurni) akan tetap menentang segala aktiviti anti tauhid dan bersedia untuk mempertahankan kesucian Islam pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Perkataan tajdid dan islah adalah sesuatu yang sinonim dan berlaku pada waktu yang sama.

HAMKA bukan hanya terkenal sebagai seorang ulama’, da’ie pujangga, wartawan dan aktivis Muhammadiyah sahaja, beliau lebih dari itu dikenali sebagai seorang mujaddid oleh sesetengah pihak. Sumbangannya terhadap dakwah dan kemajuan Islam di Indonesia dan alam Melayu amnya amatlah besar terutamanya melalui penulisan dan pemikirannya. Sifat reformis yang ada pada diri HAMKA telah diwarisi daripada orang tuanya sendiri iaitu Abdul Karim Amrullah yang telah mendidiknya dalam hal keagamaan. Selain itu, beliau juga mendapat didikan awal agama pada usia 16 tahun daripada Haji Omar S. Tjokromaninoto ketika baru datang ke Jakarta. Melalui abang iparnya, A.R Mansur, dia mempelajari ilmu tafsir dan mendapat bimbingan sebagai aktivis Muhammadiyah. HAMKA juga telah dipengaruhi oleh pemikiran islah Sayid Jamaluddin Al-Afghani, Sheikh Muhammad Abduh dan Sayid Rashid Rida, ulama’ refomis tiga serangkai yang amat berpengaruh di Mesir.

Dalam menghadam pemikiran HAMKA, pastinya kita akan melihat Islam yang diperjuangkan oleh beliau adalah menyeluruh meliputi aspek akidah, syariah dan akhlak. Hal ini sama seperti tokoh reformis yang lain, misalnya para tokoh refomis seperti Sayid Jamaluddin Al-Afghani, Sheikh Muhammad Abduh dan Sayid Rashid Rida yang menolak amalan khurafat, tahyul dan bidaah. Beliau juga menolak takliq iaitu amalan menerima sesuatu ajaran secara membuta tuli dan sebaliknya beliau menganjurkan penggunaan akal dalam memahami agama. Melalui dakwahnya sama ada dalam bentuk syarahan mahupun tulisan, HAMKA sememangnya menampakkan pendirian selaku ulama’ refomis yang mana mendukung kuat pemikiran berjalur tajdid dan islah. Antara pemikiran tajdid yang disampaikan oleh beliau adalah menekankan peri penting kemerdekaan umat Islam. HAMKA menerusi buku Revolusi Agama telah menempatkan rangka revolusi atau kebangkitan kemanusiaan, yang mana pada dasarnya suatu kebangkitan agama kerana agamalah yang menciptakan kemerdekaan, yakni kemerdekaan jiwa dan semangat. Beliau juga mengaitkan kemerdekaan dengan amal makruf, nafi mungkar apabila menyatakan kemerdekaan menyatakan pendapat (amal makruf), dan kemerdekaan mengkritik yang salah (nafi mungkar). Kalimat makruf bererti pendapat umum yang sihat dan manakala mungkar pula penolakan orang banyak atas yang salah. Natijahnya, ia membawa kepada pembinaan pemikiran masyarakat yang sihat. Beliau juga mengaitkan ia dengan tahap keimanan seseorang kepada Allah, jika berkurang, maka kita tidak berani lagi bernahi mungkar.

Naskah besar tulisan HAMKA iaitu Tafsir Al-Azhar ditulis atas dorongan untuk mentajdid dan mengislahkan masyarakat, khususnya golongan belia di alam Melayu yang mana tidak berkemampuan untuk memahami bahasa arab, tetapi amat meminati agama, maka penulisan ini diharap dapat membina keimanan mereka. Tafsir Al-Azhar dilihat sangat relevan dengan situasi semasa apabila terdapat banyak contoh yang berkait rapat dengan situasi yang berlaku di Indonesia ketika itu. Contohnya, beliau membawakan persoalan polemik agama antara Islam dengan Kristian, antara umat Islam yang berlainan mazhab, ancaman Ahmadiyyah, Komunisme dan sebagainya. Pada masa yang sama, beliau juga menghasilkan tafsir bagi membersihkan tafsir Al-Quran daripada cerita-cerita karut dan dongeng yang terbit daripada kisah-kisah Israiliyyat yang mana cerita yang dibawa oleh orang Yahudi ke dalam Islam. Dapat dilihat, usaha ini selari dengan sifat seorang reformis yang mementingkan ketulenan beragama.

HAMKA menolak amalan adat masyarakat setempat yang mengandungi unsur-unsur khurafat, tahyul dan bidaah dalam usahanya mempertahankan kemurnian Islam. Beliau pernah mengkritik amalan adat-adat usang yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau seperti campur tangan kaum keluarga dalam kehidupan berumah tangga sehingga membawa kepada penceraian. Kritikan ini dapat dilihat dalam melalui novel-novelnya seperti Merantau ke Deli dan Dijemput Mamak. Di dalam naskhah Di Bawah Lindungan Kaabah, beliau mengkritik soal perbezaan status serta keangkuhan keluarga bangsawan jika martabat wanita lebih tinggi daripada lelaki. Bagi HAMKA, tiada perbezaan antara manusia Muslim melainkan ketaqwaan kepada Allah. Dalam menekankan tentang pentingnya syura (bermesyuarat) dalam urusan kemasyarakat hinggalah ke peringkat negara, secara tidak langsung beliau telah menyanggah pendapat bahawa Barat telah lebih awal membawa kebebasan dan unsur mesyuarat kerana Magna Carta, iaitu hak yang diberikan oleh Raja Inggeris kepada para pembesar itu hanya berlaku pada 1215 Masihi. Ini menunjukkan keluasan pemikiran HAMKA yang mampu membuat perbandingan antara Islam dan Barat sehingga mampu membuktikan Islam tetap unggul.

Dalam menangani isu berkaitan wanita dalam Islam, HAMKA telah memberikan penjelasan yang bernas mengenai kedudukan wanita dalam Islam melalui karyanya, Agama Islam dan Perempuan (1939). Isu wanita selalu menjadi mainan dan sering disalah tafsir oleh pihak Barat dan orang Islam yang cetek pengetahuannya mengenai Islam. Dalam karyanya itu, beliau telah membela kedudukan wanita sebagai ibu dan menentang penindasan kaum lelaki terhadap wanita, terutamanya di Minangkabau yang terkenal dengan adatnya itu. Penjelasan yang lain telah diberikan dalam karya, Kedudukan Perempuan Dalam Islam (1974)yang mana beliau menimbulkan persoalan memuliakan wanita selaku ibu, penghormatan dan kasih sayang terhadap kaum Hawa dan hak-hak wanita. Di samping itu, beliau membuat perbandingan dan mengkritik kepincangan serta amalan barat dalam hal wanita bermula dengan pandangan yang diberikan oleh kitab Perjanjian Lama (Old Testament) sehinggalah ke zaman moden. Di samping dalam mempertahankan kemurnian Islam, beliau juga dapat mengukuhkan keyakinan umat Islam terhadap agamanya.

Dalam bidang akidah, HAMKA amat tegas terhadapnya. Beliau menolak pandangan Mu’amar Qadhafi, Presiden Libya yang menyatakan bahawa, ‘kita orang Islam berpegang kepada Al-Quran sahaja, tidak perlu berpegang kepada Hadis dan Sunah Rasulullah’. Bagi HAMKA, Qadhafi bersikap begitu kerana beliau dikelilingi oleh pihak komunis yang sentiasa memuji-muji kepimpinan beliau, namun tidak pula dipedulikan oleh negara-negara Islam yang lain. Ketegasan HAMKA dalam memelihara akidah dibuktikan melalui Majlis Ulama’ Indonesia (MUI)apabila beliau mengeluarkan fatwa menolak pendapat pihak pemerintahan iaitu Menteri Agama berhubungan isu ‘Natal Bersama’. Lantaran itu, pihak pemerintah mengarahkan agar fatwa itu ditarik balik. Namun, HAMKA tidak melakukan sedemikian dan apabila persetujuan tidak dicapai, beliau mengundurkan diri sebagai Ketua MUI. Walaupun begitu, dalam menghadapi kepelbagai mazhab dalam Islam, beliau bersikap berlapang dada dan bertoleransi meskipun dia sebagai salah seorang pemimpin Muhammadiyah yang mempunyai pegangan sendiri dalam beberapa cabang persoalan fiqh. Dalam ceramah dan tulisan yang disampaikan sejak awal lagi, beliau mengelak daripada membangkitkan persoalan furu’yang hanya akan dipertikaikan tanpa sebarang penyelesaian. Dalam hal ini, beliau faham yang mana lebih utama, yakni menghadapi kerosakan akidah dan ancaman daripada musuh-musuh Islam.

Setelah membawakan beberapa contoh dan usaha oleh HAMKA, maka dapatlah dirumuskan bahawa beliau sememangnya layak diiktiraf sebagai seorang mujaddid dan muslih di alam Melayu. Pemikirannya menjangkaui aspek agama yang luas dan dalam, kemerdekaan dalam berfikir, keadilan pemerintah, meliputi juga isu dialog antara agama, dan polemik mempertahankan kemurnian akidah dan ibadat yang jelas membuktikan tajdid dan islah yang diperjuangkannya.

Oleh: ajim

*Penulisan ini merupakan ringkasan/rumusan terhadap makalah yang bertajuk, Tajdid dan Islah Mengikut Pemikiran HAMKA oleh Prof. Madya Dr. Fadhlullah B. Jamil dalam buku Pemikiran HAMKA terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka 2008.

Friday, December 4, 2009

Pemikiran HAMKA – Siri 1: Sejarah Hidup


Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada tanggal 17 februari 1908 di sebuah kawasan desa kecil Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat. Ahli keluarganya berlatar belakang ulama’ di mana ayahnya iaitu Abdul Karim Amrullah atau dikenali juga sebagai Haji Rasul merupakan seorang ulama’ yang aktif menulis. Ayahnya juga dikenali sebagai pendukung aliran Kaum Muda di mana beliau gigih membanteras amalan khurafat dan bidaah yang berlaku dalam masyarakat ketika itu. Datuknya juga merupakan ulama’ yang cukup berpengaruh di Minangkabau.

Ketika kecil, beliau dipanggil Malik. Zaman kecilnya sama seperti kanak-kanak lain, beliau belajar mengaji, berpencak silat dan selalu tidur di surau. Semasa belajar di Thawalib, Malik hanyalah pelajar yang biasa, tidak tergolong dalam kalangan cerdik pandai, bahkan dia malas belajar dan suka ponteng sekolah. Malik amat suka mengembara mengunjungi perguruan pencak silat, mendengar senandung dan kaba, iaitu penceritaan kisah rakyat menggunakan nyanyian dan alat muzik tradisional. Malik berhenti sekolah apabila ayah dan ibunya bercerai. Walaupun begitu, dalam diam-diam beliau giat membaca terutamanya karya-karya sastera, tidak kira naskhah Melayu atau Arab bahasa pengantarnya.

Sekitar tahun 1920-an, muncul gerakan-gerakan politik dan agama seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah diasaskan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta agak selari dengan aliran agama yang dibawa oleh Abdul Karim Amrullah iaitu ayah Malik. Selain itu, muncul juga gerakan yang bersifat nasionalis sekular dan juga komunis di tanah Jawa oleh Alimin. Kebangkitan gerakan-gerakan ini telah menimbulkan perbincangan masyarakat umum di surau-surau dan di mana-mana sahaja. Sifat Malik yang mempunyai kecenderungan ingin tahu dan keinginan mencari pengalaman telah membawa dia ke Kota Pekalongan, Pulau Jawa untuk bertemu abang iparnya. Kemudian beliau ke Yogyakarta mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh parti Sarekat Islam dan menjadi anggota parti itu. Beliau juga menganggotai Muhammadiyah dan mengikuti pengajian yang diberikan oleh pemimpin Muhammadiyah seperti KH Mochtar, KH Fachruddin, Kiai Bagus Hadikusumo dan lain-lain. Keberadaan Malik di Yogyarkarta telah banyak meninggalkan kesan yang mendalam terhadap hidupnya, apatah lagi ketika itu beliau masih di usia remaja. Kegilaan membaca buku-buku sastera, sejarah dan sebagainya membantu meninggalkan erti yang cukup besar dalam pembentukan hidupnya.

Pada usia 19 tahun, Malik mengerjakan ibadah haji di tanah suci Makkah tanpa pengetahuan ayahnya yang ketika itu sibuk menguruskan berbagai-bagai tugasan sebagai pengajar di Thawalib. Pemergian Malik ke Makkah hanya berbekalkan wang yang cukup untuk menyewa kapal dari Medan ke Jeddah sahaja, urusan menampung hidup di sana memaksa beliau bekerja di sebuah percetakan buku. Selama enam bulan berada di Makkah, beliau mengambil peluang untuk membaca buku-buku dan menambah kefasihan berbahasa Arab. Setelah pulang dari Makkah, Malik dinikahkan dengan seorang gadis yang bernama Siti Raham.

Malik rajin menghantar karya penulisannya ke beberapa penerbitan surat khabar di Jakarta dan Medan. Kemudian, rakan-rakannya meminta beliau menerajui sebuah majalah bernama Pedoman Masyarakat. Majalah ini telahberkembang pesat dan melahirkan beberapa karya hebat seperti Tasauf Moden, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, dan Lembaga Budi dalam bentuk penerbitan buku. Tidak dikesampingkan, karya sastera beliau iaitu Di Bawah Lindungan Kaabah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck yang merupakan cerita sambungan daripada majalah Pedoman Hidup. Karya-karya Malik telah tersebar luas di Indonesia dan mengangkat namanya sebagai Sasterawan Islam, maka lahirlah sebutan HAMKA hasil daripada singkatan nama penuhnya iaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Pendudukan tentera Jepun telah membantutkan penerbitan majalah Pedoman Hidup. Selepas itu, HAMKA mula mencurahkan perhatiannya pada gerakan Muhammadiyah dan menyandang jawatan Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur.

HAMKA banyak terlibat dalam politik untuk mempertahankan Indonesia tatkala menentang pendudukan tentera Belanda. Beliau dipilih oleh wakil Presiden iaitu Muhammad Hatta sebagai Secretaris Front Pertahanan Nasional iaitu perhimpunan parti-parti politik Sumatera Barat dalam usaha untuk penentang Belanda. Beliau juga menubuhkan Pembela Negara dan Kota (BPNK) yang berperanan sebagai gerakan gerila melawan Belanda. Walaupun menjawat Ketua BPNK, beliau turut bergerila memasuki hutan, mendaki dan menuruni bukit dalam usaha mengobarkan semangat rakyat menentang Belanda. Setelah Indonesia medeka, HAMKA dan keluarga berpindah ke Jakarta bagi memulakan hidup baru pasca-merdeka. Pada awal tahun 1950, terdapat permintaan yang banyak daripada penerbitan buku untuk mengulang cetak bukunya, genre sastera dan juga agama. HAMKA turut semakin giat melebarkan dakwat penulisannya dan banyak memenuhi undangan melakukan tugas dakwah. Penyebaran dakyah Parti Komunis yang membawa fahaman atheis ditentang oleh HAMKA menerusi Parti Islam Masyumi. Pemberontakan di Sumatera Barat oleh kepimpinan Masyumi menyebabkan parti itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno yang waktu itu rapat dengan komunis. Rentetan peristiwa ini, HAMKA menerbitkan majalah Panji Masyarakat, majalah yang mirip seperti Pedoman Masyarakat. HAMKA telah diserang oleh komunis melalui lidah akhbar mereka seperti Harian Rakyat dan Bintang Timur dihalaman utama dengan tajuk seperti, ‘Neo-Masyumi muncul di masjid Al-Azhar’ dan ‘Kebayoran Baru Jakarta’. Masjid Al-Azhar merupakan tempat di mana HAMKA meyampaikan kuliah subuh dan mengajarkan tafsir Al-Quran. Pada tahun 1964, HAMKA dan beberapa pemimpin serta ulama’ ditangkap dan dipenjara berdasarkan Undang-undang Anti-Subversif yang dibuat oleh Soekarno. Penahanan ini berdasarkan tuduhan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membunuh Soekarno dan menerima wang daripada Tunku Abdul Rahman, ketika itu Perdana Menteri Malaysia walaupun tiada bukti. Penahanan ini memberikan ruang kepada HAMKA untuk menulis karya hebatnya, Tafsir Al-Azhar. HAMKA dibebaskan sejurus selepas kejatuhan pemerintahan Soekarno.

Penglibatan HAMKA dalam Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) hasil daripada permintaan oleh Menteri Agama ketika itu, Prof Mukti Ali. MUI bagi HAMKA harus pandai menjaga jarak, kerana bila terlalu dekat dekat dengan pemerintah, nescaya hangus, begitu juga bila terlalu dekat dengan rakyat juga boleh jadi hangus. Sikap seperti ini menyebabkan HAMKA amat berani dalam menyatakan pendapat meskipun tidak sebulu dengan keinginan Presiden Soeharto ketika itu. HAMKA pernah penolak keinginan Soeharto agar membenarkan upacara golongan penganut agama peninggalan nenek moyang Indonesia seperti percaya pada kubur keramat, memuja pohon beringin, dan sebagainya. Kemuncaknya, HAMKA hanya mampu bertahan menjawat jawatan Ketua MUI selama lima tahun sahaja apabila beliau meletak jawatan apabila terjadi perbezaan pendapat antara MUI dengan pihak pemerintahan iaitu Menteri Agama berhubungan isu ‘Natal Bersama’. MUI yang dipimpin oleh beliau mengeluarkan fatwa, ‘Haram bagi umat Islam mengikuti perayaan Natal di Gereja’. Menteri Agama ketika itu, Alamsyah Ratuprawiranegara meminta MUI menarik balik fatwanya, namun HAMKA menolaknya dan terus menyatakan pengunduran sebagai Ketua MUI.

Beberapa bulan kemudian, pada tarikh 24 Julai 1981, setelah selesai solat terawikh di Masjid Al-Azhar, beliau mendapat serangan jantung dan meninggal pada usia 73 tahun setelah dirawat selama beberapa hari di hospital.

Oleh: Ajim

*Penulisan ini merupakan ringkasan/rumusan terhadap makalah yang bertajuk, HAMKA: Keperibadian, Sejarah dan Perjuangan oleh H. Rushdi Hamka dalam buku Pemikiran HAMKA terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka 2008. H.Rushdi Hamka merupakan anak kepada HAMKA.

Tuesday, December 1, 2009

Isu Island Red Cafe (IRC) lagi!


Aku pernah menulis berkaitan isu IRC ini dulu, kini keraguan yang aku timbulkan itu kelihatan rasional. Kepada yang belum membaca artikel tersebut, boleh klik link dibawah ini:

MLM: IRC2U (Island Red Cafe)

Dibawah ini pula petikan berita berkaitan skim pelaburan yang dijalankan oleh IRC dan kenyataan pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) :

SSM siasat Island Red Cafe tawar skim tidak sah kepada awam

KUALA LUMPUR 30 Nov. - Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sedang menyiasat Island Red Cafe di bawah Akta Syarikat kerana menawarkan pelaburan berbentuk skim berkepentingan yang tidak sah kepada orang ramai.

Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob (gambar) berkata, pihaknya juga mendapati Island Red Cafe menjalankan perniagaan francais dan mengutip yuran francais yang merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 6 dan 37 Akta Francais 1998.

Sehubungan itu, katanya, kementerian telah memberi amaran kepada Island Red Cafe supaya tidak mengulangi perbuatan itu dan mengarahkan yuran francais dikembalikan.

"Mengenai Island Red Cafe yang membuat promosi menarik pelaburan ahli, ia bukanlah syarikat jualan langsung tetapi merupakan sebuah syarikat pelaburan skim berkepentingan.

"Mana-mana syarikat yang ingin menawarkan skim berkepentingan kepada orang ramai perlu mendaftar skim tersebut dengan SSM terlebih dahulu, sekiranya cara penawaran adalah dalam bentuk pemasaran pelbagai peringkat (MLM), syarikat mestilah mendapat lesen di bawah skim jualan langsung," katanya.

Beliau menjawab soalan Hee Loy Sian (DAP-Petaling Jaya Selatan) ketika menggulung perbahasan Bajet 2010 peringkat jawatankuasa bagi kementeriannya di Dewan Rakyat hari ini.

Island Red Cafe merupakan satu program yang sedang berkembang pesat di seluruh negara dan menggunakan konsep perniagaan mudah melalui cara 'makan dan buat duit'.

Ia menawarkan lima pakej iaitu satu bintang bernilai RM360, tiga bintang (RM990), tujuh bintang (RM2,310), 10 bintang (RM3,300) dan 15 bintang (RM4,950) yang meliputi baucer makan, yuran, kad keahlian dan bonus insentif.

Sementara itu, Ismail Sabri berkata, kementeriannya juga sedang membuat pindaan kepada Akta Jualan Langsung 1993 dengan memasukkan klausa yang lebih luas tentang skim piramid.

Katanya, pindaan yang dijangka dibentang pada Mac tahun depan itu dibuat kerana akta sedia ada mempunyai banyak lompong dan tidak dapat mengambil tindakan berkesan terhadap penipuan yang dilakukan melalui Internet.

"Selain itu aspek penguatkuasaan juga diperketatkan bagi mengenakan penalti yang lebih tinggi terhadap mereka yang mempromosikan skim piramid.

"Definisi jualan langsung juga akan dipinda selaras dengan perkembangan semasa," katanya.

Dalam pada itu beliau berkata, pihaknya akan mengeluarkan sisipan khas jualan langsung dalam akhbar Utusan Malaysia pada minggu kedua Disember ini yang mengandungi senarai syarikat jualan langsung berdaftar dan tips mengetahui perbezaan antara skim piramid dan skim cepat kaya.

sumber: Utusan

Saturday, November 28, 2009

GILA WAHABI?


Penulis pernah menulis mengenai istilah wahabi dalam penulisan yang lepas. Isu ini kembali timbul dan menjadi makanan media apabila Dr Mohd Asri Bin Zainul Abidin, bekas Mufti Perlis ditangkap oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) atas alasan tiada tauliah untuk mengajar agama dinegeri Selangor. Lantaran penangkapan Dr Asri oleh pihak JAIS, maka timbul pula isu fahaman Wahabi yang kononnya menjadi anutan Dr Asri dalam pengajaran agama. Penulis masih mencari maksud sebenar Wahabi kerana pendefinisian yang diberikan oleh beberapa tokoh agama yang menolak fahaman Wahabi masih lagi kabur. Isu ini amat serius apabila ada segelintir tokoh yang menyatakan golongan Wahabi ini terkeluar daripada Ahli Sunah Wal Jemaah (ASWJ).

Berikut merupakan beberapa contoh pendefinisian fahaman Wahabi oleh beberapa tokoh agama di Malaysia:

1. Tidak Qunut ketika solat subuh.

Ulasan penulis: Qunut subuh menurut Imam Nawawi di dalam Syarah al-Muhazzab adalah sunat. Manakala ulama’ Hanafi dan Hanbali berpendapat qunut subuh telah dinasakhkan (sumber: Ustaz Zain YS, Qunut) Jika tidak membaca Qunut ketika solat subuh sudah bisa dipanggil sebagai golongan Wahabi, maka apakah ulama’-ulama’ dalam mazhab Hanafi dan Hanbali juga Wahabi?

2. Tidak berzikir secara jahr (kuat) selepas solat.

Ulasan penulis: Penulis nukilkan pendapat Imam Nawawi ini dari Saudara Nawawi Subandi.


قال اصحابنا إن الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر بهما إلا أن يكون اماما يريد تعليم الناس فيجهر ليتعلموا فإذا تعلموا وكانوا عالمين أسره


Terjemahan: Para ulama dari mazhab Syafi'e (ash-haabunaa), berkata: Zikir dan doa setelah solat, disunnahkan supaya dilakukan dengan merendahkan suara, kecuali apabila dia seorang imam yang hendak membimbing (mengajar) orang lain (para makmum), maka dibolehkan untuk mengeraskan (menguatkan) suaranya, supaya mereka semua dapat belajar darinya, dan apabila diketahui bahawa mereka telah memahami serta sudah tahu (akan zikir-zikirnya), maka hendaklah dia kembali berzikir dengan merendahkan suara. (Rujuk: Imam an-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhazzab, 3/487)

Wahabikah Imam Nawawi?

3. Tidak mengamalkan sifat 20.

Ulasan penulis: Sila tonton kuliah ini. Persoalan menarik yang dikemukakan oleh Ustaz Abu Islam.

KESIMPULAN:

1. Penulis beranggapan, isu ini hanyalah satu bentuk berbezaan pandangan dalam hal-hal berkaitan pentafsiran agama. Perbezaan pandangan adalah sesuatu yang baik kerana ia dapat menyuburkan budaya ilmu dan menambahkan lagi tahap keilmuan. Namun, setiap perbezaan hendaklah diteraskan dengan ilmu dan sikap rasional.

2. Sikap suka melabel mana-mana tokoh agama yang berbeza pandangan dengan gelaran tertentu seperti Wahabi haruslah segera dihentikan, apatah lagi apabila gelaran label itu seakan membawa maksud yang sesat atau terkeluar daripada kelompok ASWJ.

3. Dalam berbeza pandangan, janganlah bersifat keras dan dengan mudah melabel setiap hal yang tidak dipersetujui sebagai perkara Bidaah atau Wahabi. Sikap yang keras seperti ini akan menjadikan keadaan tertambah kusut, maka label Wahabi dan Bidaah akan sentiasa dicanang oleh dua pihak yang bertelagah pendapat.

4. Usahlah bersuara seperti mendabik dada dengan sokongan yang baru diterima. Kritikan pada pihak lain juga seharusnya dengan nada yang memandang ke bawah. Isu yang timbul ini mungkin sebagai hikmah untuk satu pihak menambah jumlah pengikut, namun ia mungkin menjadi medan untuk pengikut sedia ada memikirkan kembali sokongan kepada satu pihak itu.

5. Isu ini, jika dinilai dari satu sudut ia mempunyai kebaikan yang penting dalam aspek ummah. Mungkin apabila timbulnya isu ini, masyarakat mula kembali kepada perbincangan yang berkisar tentang agama. Buku-buku agama, para ustaz dan laman web Islamik kembali ditagih bagi memberikan jawapan kepada kekeliruan yang dihadapi. Namun jika isu ini tidak ditangani dengan bijak, ia mungkin juga akan menimbulkan perasaan kecewa dikalangan umum apabila melihat gelagat agamawan yang tidak ubah seperti politikus yang sungguh jelek!

6. Jangan jadi manusia yang gila Wahabi!

Tuesday, November 17, 2009

Minum Teh Tarik!


Letih lah YB, asyik berpolitik je. Negara perlu berehat dari cerita politik yang memualkan. Minum teh itu mungkin juga berehat, walau hanya 5 minit!

Sunday, November 15, 2009

ONANI


Perkataan ini mungkin agak janggal untuk difahami, namun mungkin apabila disebut lancap, ia lebih mudah untuk difahami. Secara mudahnya, onani/lancap merupakan satu bentuk perbuatan untuk melempiaskan nafsu seks tanpa melibatkan pasangan. Perbuatan ini acapkali dilakukan oleh muda-mudi tidak kira lelaki atau perempuan yang mana majoritinya masih belum bernikah.

Hukum Onani menurut Islam:

1. Jawapan oleh Sheikh Salman al-Oadah

The ruling on masturbation is a matter of disagreement. Some scholars say it is lawful, others say it is not preferred, while a third group of scholars says that it is unlawful.

The most likely of these opinions - and Allah knows best - is that masturbation is something that is not preferred. In case of a dire need, it becomes lawful, but resorting to it excessively can result in serious problems.

It’s most serious harm is that the young man who does it feels a severe regret – particularly if he is pious – hates himself and can become afflicted with depression. It may lead him to weakness in strength, particularly if he tries to give it up and fails.

It is worth saying that even if it is deemed to be unlawful, it is a misdeed such as other misdeeds that could be expiated by repentance and asking Allah for forgiveness.

The young people who do this should not let themselves fall into depression and go too far in blaming themselves and wallow in feelings of deep sadness. It is surprising that many people do sins more serious than masturbating – such as lying, backbiting and sleeping through the time of Morning Prayer – but they do not blame themselves with a fraction of the blame they feel after masturbating.

In fact, they deal with masturbating too sensitively, which affects their other aspects of life like dealing with others, their education or their worship.

It is preferable to deal with everything fairly, as Allah determines everything in a balanced way.


2. Jawapan Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi

Kadang-kadang darah pemuda bergelora, kemudian dia menggunakan tangannya untuk mengeluarkan mani supaya alat kelaminnya itu menjadi tenang dan darahnya yang bergelora itu menurun. Cara semacam ini sekarang dikenal dengan nama onani (bahasa Arabnya: istimta' atau adatus sirriyah).

Kebanyakan para ulama mengharamkan perbuatan tersebut, di antaranya Imam Malik. Beliau memakai dalil ayat yang berbunyi:

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isterinya atau hamba sahayanya, mereka yang demikian itu tidak tercela. Tetapi barangsiapa mau selain yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melewati batas." (Al-Mu'minun: 5-7)

Sedang orang yang onani adalah melepaskan syahwatnya itu bukan pada tempatnya.

Sedang Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahawa mani adalah barang lebihan. Oleh karena itu boleh dikeluarkan, seperti memotong daging lebih.

Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Hazm. Tetapi ulama-ulama Hanafiah memberikan Batas kebolehannya itu dalam dua perkara:

  1. Karena takut berbuat zina.
  2. Karena tidak mampu kawin.

Pendapat Imam Ahmad ini memungkinkan untuk kita ambil dalam keadaan gharizah (nafsu syahwat) itu memuncak dan dibimbangkan akan jatuh ke dalam haram. Misalnya seorang pemuda yang sedang belajar atau bekerja di tempat lain yang jauh dari negerinya, sedang pengaruh-pengaruh di hadapannya terlalu kuat dan dia bimbang akan berbuat zina. Karena itu dia tidak berdosa menggunakan cara ini (onani) untuk meredakan bergeloranya gharizah tersebut dan supaya dia tidak berlaku zina.

Tetapi yang lebih baik dari itu semua, ialah seperti apa yang diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. terhadap pemuda yang tidak mampu berkahwin, iaitu kiranya dia memperbanyak puasa, dimana puasa itu dapat mendidik beribadah, mengajar bersabar dan menguatkan kedekatan untuk bertaqwa dan keyakinan terhadap penyelidikan (muraqabah) Allah kepada setiap jiwa seorang mu'min. Untuk itu Rasuluilah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

"Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah ada kemampuan, maka kahwinlah sebab dia itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan; tetapi barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu baginya merupakan pelindung." (Riwayat Bukhari)

Dipetik dari kitab al-Halal wal Haram fil Islam

Onani dari sudut Kesihatan:

Nasihat Dr Ismail Thamby

Anda boleh bayangkan tekanan yang diberi kepada anggota sulit dan sistem syahwat apabila beronani. Jika anda melakukan onani secara luar biasa seperti rangsangan seksual secara kasar dan kuat untuk mengecapi klimaks, mungkin apabila beristeri, anda mendapati bersetubuh dengannya tidak memberi kepuasan seperti anda kecapi secara onani.

Masalah ini dikenali sebagai ‘Traumatic Masturbatory Syndrome’. Yang menimbulkan masalah ialah onani mengakibatkan klimaks anda berlaku dengan cepat, yang jika berterusan dan diamalkan akan mengakibatkan anda tidak dapat bertahan lama apabila mengadakan hubungan seksual sebenar.

Selain itu, jika merangsang anggota sulit dengan ganas sehingga mengakibatkan ia sakit dan bengkak, mungkin satu hari nanti anda mengalami mati pucuk apabila kerosakan lama menunjukkan kesannya.

Kesimpulan:

"Bernikahlah jika mampu."

Tuesday, November 3, 2009

Memorandum PGSM & Tangkapan JAIS terhadap Dr Asri (mantan Mufti Perlis)


Gambar ehsan Mstar

Dr Mohd Asri Zainul Abidin, satu nama yang cukup popular dan kontroversi dengan pandangannya yang dilihat berbeza dengan aliran pemikiran perdana di Malaysia. Kini, namanya kembali menjadi panas apabila beliau mengadakan sidang akhbar tergembar bagi menjawab pertuduhan yang dilembarkan oleh Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) dalam Memorandum Bantahan kepada YDA Sultan Mizan terhadap tawaran lantikan beliau pada jawatan YDP YADIM. Namanya semakin hangat apabila beliau ditahan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dengan diiringi sekumpulan anggota Polis semasa mengadakan sesi kuliah agama disebuah rumah atas alasan berceramah tanpa mendapat tauliah.

Hal ini menyebabkan penulis merasa marah dan kecewa dengan isu yang telah berlaku. Berbekalkan dengan ruang penulisan di dalam blog ini, penulis ingin mengutarakan beberapa persoalan yang timbul lantaran isu yang timbul ini.

1. "Kami kesal dengan Mohd Asri memperbesarkan dan mencari publisiti terhadap perkara yang menjadi hak dan budi bicara mutlak Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan. Ini adalah isu dalaman yang sepatutnya diselesaikan secara perbincangan tertutup dan berhikmah," katanya (Presiden PGSM, Mohamad Isa Abd Ralip). (petikan: Bharian)

Komentar penulis:

Memperbesarkan dan mencari publisiti? Apakah pihak PGSM menganggap hal ini perkara yang kecil? Siapakah yang mula-mula menghebohkan pada umum hal ini? penulis berpandangan, tuduhan terhadap Dr Asri iaitu mencerca Imam Ghazali, Imam Nawawi serta menolak hadis Imam Bukhari adalah bukan sesuatu yang boleh dipandang ‘kecil’. Apakah tuduhan yang dilembarkan oleh pihak PGSM ini bersabitkan bukti? Dimanakah kredibiliti PGSM yang dikenali umum sebagai amat mementingkan ketepatan hujah dan bukti? Penulis difahamkan, isu ini menjadi besar apabila pihak PGSM menyiarkan salinan Memorandum Bantahan perlantikan Dr Asri sebagai YDP YADIM di laman web rasmi mereka.

2. “Seramai 35 anggota JAIS telah datang ke premis tersebut dengan tiga buah van pada jam 9.45 malam. Kedatangan mereka diiringi lebih 25 orang polis beruniform dalam kereta patrol.” (petikan: Mstar)

Gambar ehsan Mstar

Komentar penulis:

Apakah rasionalnya pihak JAIS menahan Dr Asri dengan kehadiran sejumlah anggota yang begitu ramai disamping diiringi oleh anggota Polis? Apakah kuliah Dr Asri dilihat sebagai satu bentuk ancaman yang begitu serius pada keselamatan negara sehingga perlu diiringi oleh 25 anggota Polis?

3. “Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) menahan bekas Mufti Perlis, Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin selepas beliau menyampaikan kuliah di sebuah kediaman di Taman Sri Ukay dekat sini, malam ini. Penahanan Mohd. Asri pada pukul 12 tengah malam itu disebabkan beliau menyampaikan kuliah tanpa tauliah.” (petikan: Utusan)

Komentar penulis:

Apakah definisi tauliah menurut pihak JAIS? Apakah tauliah itu berbentuk sijil kelayakkan untuk menyampaikan ceramah agama? Jika itu yang menjadi ukuran, maka rasional atas alasan itu amat memalukan. Selaku bekas Mufti bagi kerajaan negeri Perlis, pastinya Dr Asri berkelayakkan dari sudut akademik dan sarjana. Untuk makluman, Dr Asri merupakan pensyarah agama di Universiti Sains Malaysia (USM), ijazah pertamanya daripada Universiti Jordon dalam bidang syariah dan bahasa arab, mendapat Phd dalam bidang agama daripada Universiti Islam Malaysia (UIA).

4. “Dua orang pegawai Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) mengadakan perbincangan dengan Dr. Mohd Asri Zainul Abidin di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, di sini, kira-kira pukul 11.40 pagi ini, setelah lebih dua jam bekas Mufti Perlis itu menunggu ketibaan mereka…. "Bila saya periksa dengan dua pegawai JAIS itu, tiada pendakwaan dibuat atau difailkan di mahkamah. Oleh sebab itu pertuduhan terdahulu dibatalkan dan akan digantikan dengan satu perjanjian baru untuk menyiasat Dr.Asri. Namun begitu, kami kesal dengan apa yang berlaku," kata Zulkifli yang ditemui di perkarangan mahkamah sejurus berakhirnya perbincangan tersebut." (petikan: Mstar)

Komentar penulis:

Dimaklumkan pada awalnya, Dr Asri diminta hadir ke mahkamah pada pukul 9.00 pagi, namun pihak JAIS sendiri gagal memenuhi arahan yang diberikannya sendiri. Kemudian diberitahu, pihak mahkamah tidak menerima sebarang pendakwaan oleh pihak JAIS terhadap Dr Asri. Penantian yang begitu lama menjadi sia-sia. Sewajarnya pihak JAIS bersikap professional terhadap isu ini.

KESIMPULAN:

1. Penulis merasakan, isu ini sebenarnya didasari oleh tuduhan kepada Dr Asri yang menyatakan beliau sebenarnya menganut fahaman wahabi. Isu wahabi ini telah penulis ulas, sila rujuk artikel Wahabi: Istilah yang ditakuti

2. Pertembungan ini melibatkan dua kelompok, golongan konservatif dan juga golongan pembaharuan. Hal ini seakan mengulangi sejarah, dan ia kelihatan berkitaran.

3. Golongan yang mewakili agama sewajarnya bersifat profesional dan rasional dalam mengambil sebarang tindakan. Ini kerana, setiap tindakan akan memberikan implikasi yang besar terhadap imej Islam itu sendiri.

4. Dalam berhadapan dengan isu seperti ini, sikap dan akhlak penyokong haruslah dijaga. Jika sebelah pihak yang melakukan fitnah, sebelah pihak yang lain jangan pula berkelakuan 2x5. Jagalah adab dalam menjaga hubungan sesama Islam.

5. Sokongan pelbagai pihak yang diterima oleh Dr Asri hadir daripada YAB Perdana Menteri, Senator Dato’ Jamil Khir, Ketua Pemuda PAS, Ketua Pemuda UMNO, Dato’ Saifuddin Abdullah, Datin Paduka Marina Mahathir, Sister In Islam, Tun Abdullah, Tun Mahathir dan lain-lain menunjukkan kesatuan pemimpin politik dalam hal ini.

6. Moga kebenaran akan terungkap.Friday, October 16, 2009

Melayu: Kaum yang gagal?


Selaku warga Malaysia, semua sedia maklum bahawa bangsa melayu merupakan kaum yang mempunyai komposisi bilangan yang teramai. Lebih separuh daripada penduduk Malaysia merupakan kaum melayu dan selebihnya terdiri daripada kaum lain seperti kaum Cina dan India. Walaupun melayu merupakan kaum majoriti dari segi kauntiti, tetapi hanya mereka hanya mampu menjadi minoriti dalam banyak bidang strategik. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani hal ini, tetapi hasil yang boleh dikategorikan sebagai berjaya amatlah sukar untuk dilihat.

Dasar Ekonomi Baru (DEB)
Perlaksanaan DEB bertujuan untuk mengimbangi kedudukan ekonomi kaum melayu dan kaum lain yang mana kaum lain menguasai hampir keseluruhan ekonomi pada suatu ketika dahulu. Ini mungkin disebabkan oleh faktor dasar penjajah British yang meletakkan kaum tertentu pada bidang ekonomi tertentu. Ini menyebabkan kaum melayu terus menjadi golongan bawahan yang mana hanya bekerja sebagai petani atau nelayan. Adapun melayu yang boleh dikategorikan sebagai berjaya hanya mereka yang bekerja sebagai penjawat awam sahaja. Walaupun DEB ini berlangsung dengan niat yang baik, tetapi seakan ada yang tidak kena terhadap perlaksanaannya. Pelbagai pihak mempertikaikannya perlaksanaan dasar ini dengan alasan dasar ini hanya akan mengkayakan golongan atasan, manakala golongan bawahan akan terus berada dikelompok bawahan. Sasaran utamanya ialah untuk mencapai pegangan ekuiti ekonomi 30% bagi golongan bumiputera. Pada awal tahun 90-an, sasaran ini seakan menampakkan kejayaannya apabila pegangan ekuiti kaum melayu melepasi angka 20%, tetapi pada tahun 2004, pegangan ini mula menurun ke angka 18.9%. Kaum lain terutamanya kaum cina dilihat konsisten dalam mengekalkan peranannya sebagai kuasa ekonomi. Pelbagai pihak mula menuding jari menyalahkan pihak lain. Antara mangsa utama kesalahan ini dipalitkan ialah kegagalan syarikat GLC dalam membantu kaum melayu meningkatkan penguasaan dalam bidang perniagaan. Selaku syarikat yang berstatus berkepentingan kerajaan didalamnya, ianya dilihat harapan didalam membantu meningkatkan pegangan ekuiti bumiputera. Walaupun ada usaha yang dilakukan kearah itu, tetapi hasil kepada usaha itu amat mengecewakan kerana hasil yang dilihat amat minimum. Sehingga saat ini, menurut perangkaan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9), pada tahun 2004 Bumiputera memiliki 16.4 peratus bidang pertanian, 12.3 peratus perlombongan, 8.1 peratus pembuatan, 6.3 peratus utiliti, 35.2 peratus pembinaan, 20.4 peratus perdagangan borong dan runcit, 26.7 peratus pengangkutan, 12.5 peratus kewangan dan 18.7 peratus perkhidmatan. Walaupun begitu, saya tidak melihat perkara ini sebagai kegagalan DEB, tetapi mungkin hanya sebagai kurang berjaya disebabkan oleh pelbagai sebab yang saya rasakan rasional. Antara sebab utama masalah ini ialah kegagalan pihak yang dipertanggungjawabkan membantu masyarakat bumiputera meningkatkan ekonomi dan keegoan segelintir usahawan Melayu berjaya yang lupa daratan dengan tidak membantu usahawan Melayu yang baru ingin memulakan perniagaan. Seharusanya setiap dari mereka mencontohi keperibadian Tan Sri Mokhtar Al-Bukhary yang sanggup mengorbankan hartanya sebanyak RM 2 billion dalam membantu masyarakat peniagaan yang lain semasa krisis ekonomi tahun 1997.

Melayu dan Rasuah
Secara jujur, apabila kita berada dikelompok masyarakat awam, mereka mempunyai satu jenis tanggapan yang negatif pada golongan “pihak berkuasa”. Mereka akan beranggapan bahawa pihak ini amat mudah dirasuah. Pekerjaan yang berstatus “pihak berkuasa” ini seperti kita sedia maklum merupakan tempat bagi kaum melayu “cari makan”. Tanggapan ini ada benarnya apabila kita melihat sebuah kajian yang dijalankan oleh Transparency International Malaysia mengenai isu ini. Menurut kajian itu, golongan berpendapatan bulanan RM5,000 ke atas didapati paling ramai memberi rasuah iaitu 52%, diikuti kumpulan berpendapatan bulanan RM3,001 hingga RM5,000 (40%), RM1,501 - RM3,000 (31%) dan kurang RM1,500 (18%) (Berita Harian 6 Mac 07). Fakta ini dikuatkan lagi dengan pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang kekecewaan masyarakat bukan Melayu terhadap segelintir pemimpin Melayu yang tidak telus dan terlibat dengan gejala rasuah. Apabila aktiviti rasuah melibatkan agensi yang berkait rapat dengan pemberian kontrak-kontrak kerajaan, ianya pasti merugikan kaum melayu. Walaupun ada peruntukan khas bagi kaum bumiputera dalam hal pemberian kontrak-kontrak kerajaan, tetapi apabila gejala rasuah ini menular pada agensi terbabit, pemberian kontrak akan terhala kepada pihak yang banyak melobi orang atasan sahaja. Oleh itu pembangunan untuk melahirkan lebih ramai usahawan melayu dan usahawan melayu yang berdaya saing akan terganggu kerana masalah rasuah ini. Isu ini bertambah serius apabila berlaku ketirisan dalam projek yang telah diberikan kepada kontraktor melayu. Hal ini diakui sendiri oleh Y.A.B Perdana Menteri kita, Datuk Seri Abdullah Bin Ahmad badawi. Segelintir golongan melayu ini akan mengambil langkah mudah dengan menjual kembali kontrak yang telah diterima kepada syarikat lain terutamanya mereka yang bijak dalam mengambil peluang pada sikap “nak cepat kaya” ini. Walaupun majoriti melayu adalah beragama islam, tetapi apa yang digambarkan kini seolah-olah islam tidak mengharamkan gejala rasuah ini bahkan menggalakkannya. Masalah ini bukan sahaja berlaku pada masyarakat melayu islam, tetapi juga pada masyarakat islam yang lain. Lihat sahaja indeks rasuah yang bagi tahun 2007. Negara Malaysia hanya mampu menduduki tempat ke 43 daripada 180 buah negara. Negara islam yang terbaik dari segi indeks rasuahnya ialah Qatar dengan menduduki tempat ke 32, manakala negara bukan islam menerajui semua tempat teratas.

Juara Masalah Sosial
Dewasa ini, kita lihat pelbagai masalah sosial melanda umat Melayu. Daripada isu mat rempit hinggalah ke pelbagai jenis jenayah berat yang majoritinya dilakukan oleh kaum Melayu. Mungkin ada benarnya apabila didatangkan kepada kita hujah bahawa memang menjadi lumrah sesuatu kaum, apabila ia menjadi majoriti dari segi kuantiti bilangannya dalam sesebuah negara, ianya juga akan menjadi majoriti dalam isu-isu yang lain. Tetapi apabila kita bercakap dalam konteks masyarakat Melayu Islam, ianya menjadi amat rumit. Apabila islam menjadi agama rasmi pada kaum itu, amatlah pelik dan hairan apabila kaum itu menjuarai banyak masalah sosial. Ini kerana Islam terkenal dengan penekanan nilai-nilai murni pada penganutnya. Apabila berlaku sesuatu seperti yang sedang berlaku kini, ianya melambangkan kegagalan segelintir dari Melayu islam dalam menerapkan apa yang sebenarnya diajarkan oleh islam seperti mana yang diamalkan oleh Nabi Muhammad S.A.W dan para salaf. Apa yang lebih mengecewakan ialah pembangunan yang disalurkan tidak mengikut tingkat keutamaan. Baru-baru ini dalam akhbar ada melaporkan tentang pembinaan sebuah masjid baru di Putrajaya yang dianggarkan kosnya mencecah RM 180 juta. Membina masjid memang bagus dan tiada salahnya, tetapi apabila masjid yang sedia ada pun tidak digunakan sepenuhnya, bukankah itu satu pembaziran? Apa yang menyedihkan, apabila ada pihak menaja beberapa bekas “mat rempit” untuk melakukan beberapa aktiviti yang sihat, banyak pihak mengecam mereka dengan mengatakan ianya merupakan satu projek yang membazir. Saya tidak bersetuju untuk mengatakan projek itu sebagai pembaziran. Saya melihat itu sebagai satu pelaburan untuk remaja di luar yang terlibat dengan pelbagai aktiviti yang tidak sihat. Apa yang saya faham dengan projek ini ialah, mereka sedang cuba mewujudkan ikon perubahan dikalangan remaja dalam bentuk yang realistik tanpa mewujudkan ikon kata-kata yang hanya wujud di dalam dunia penulisan. Pelaburan dalam bentuk modal insan sebeginilah yang diperlukan agar kita tidak perlu lagi menjadi juara masalah sosial. Dalam RMK-9, tumpuan yang lebih besar disasarkan untuk membangunkan modal insan yang holistik, lengkap dengan pengetahuan dan kemahiran serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh. Selain itu, pelaburan dalam bentuk menggalakkan lebih ramai remaja Melayu terlibat dalam bidang keusahawanan adalah wajar sekali. Kita dapat melihat ramai remaja Melayu yang meminati bidang ini, buktinya kita dapat lihat banyak gerai-gerai kecil di tepi jalan yang diusahakan oleh remaja Melayu. Mungkin kerana kurang pendedahan tentang peluang yang lebih luas, mereka kekal meneruskan perniagaan mereka dalam bentuk sedia ada. Oleh itu menjadi kewajipan pihak bertanggungjawab mendekati golongan ini bagi memberi mereka peluang menjadi penyumbang sama didalam penambahan pegangan ekuiti bumiputera.

Melayu Berjaya Mustahil?
Tiada apa yang mustahil untuk kita jayakan. Semuanya bergantung pada usaha dan kegigihan kita. Janganlah hanya kerana status kita sebagai bumiputera dan “islam”, kita akan beranggapan bahawa kerajaan dan Allah akan sentiasa membantu kita. Allah adalah sangat adil. Dia akan membantu hambanya yang berusaha, lihatlah mereka yang bukan islam, disebabkan usaha mereka yang gigih, Allah tetap memberi mereka kejayaan. Tiada kejayaan tanpa usaha.

“Untuk merancang masa hadapan, kita perlu menoleh ke belakang dahulu supaya kita tahu dari mana kita datang. Jika kita tidak tahu dari mana kita datang , kita mungkin menuju ke belakang walaupun kita percaya kita sedang maju ke hadapan”
(Tun Dr Mahathir Mohammad)

*Penulisan ini telah lama dikarang (28/11/2007), hanya diulang siar kembali.

Wednesday, October 7, 2009

Kuiz Ramalan Facebook membahayakan AKIDAH!

Seperti yang aku pernah janjikan, aku dah tanya masalah berkaitan hukum bermain kuiz ramalan di Facebook kepada Ustaz Abu Umair. Berikut merupakan jawapan yang beliau tulis dalam bentuk artikel pendek, moga mereka yang bersungguh-sungguh mempertahankan hal ini dapat menyedari kesilapan..

Kuiz Ramalan Nasib di Facebook

kuiz

Bagi mereka yang mendaftarkan akaun Facebook dan aktif menggunakannya pasti sedia maklum bahawa antara aplikasi menarik di dalam Facebook ialah membuat kuiz. Sesiapa sahaja yang mempunyai akaun Facebook boleh mencipta apa sahaja kuiz dengan hanya mengikuti aturan-aturan yang mudah. Kini, kedapatan lambakan bentuk kuiz yang tersedia dalam Facebook, dan sesetengah pengguna menjadi ketagih dengan kuiz-kuiz ini.

Dari sisi positif, aplikasi kuiz ini boleh dimanfaatkan sebagai satu medium dakwah yang menarik. Iaitu dengan mencipta kuiz-kuiz berbentuk ilmiah dan keagamaan. Sekurang-kurangnya pencipta kuiz boleh mempelajari skill membuat soalan yang berkesan dan pengguna yang menyertainya pula dapat mengulangkaji maklumat-maklumat yang mungkin sudah lama ditinggalkan.

Malangnya, kebebasan mencipta kuiz di Facebook telah disalahgunakan oleh sesetengah pengguna dengan membuat kuiz-kuiz yang boleh mencemarkan akidah dan kepercayaan. Antaranya kuiz horoskop, kuiz ramalan nasib, kuiz ramalan jodoh, kuiz ramalan di mana dan bila anda mati dan lain-lain.

Contohnya, dalam kuiz ‘Singkap Rahsia di Sebalik Nama’, jika seseorang bernama ALI menyertainya, setelah mengikuti aturan ringkas, jawapan yang akan diberikan adalah seperti di bawah:

ALI: 1+3+9=13
1 + 3 = 4

Nombor Rahsia disebalik nama anda ialah : 4

Mereka hanya akan bertindak apabila faham sepenuhnya tentang apa yang sepatutnya mereka lakukan.

Jika anda mengikuti kuiz ‘Singkap Rahsia Nombor Lahir Anda’ pula, dan anda memasukkan sebagai contoh tarikh 1 Januari 1979, maka ramalan yang tertera ialah:

1 + 1 + 1979 = 1981
1 + 9 + 8 + 1 = 19
1 + 9 = 10
1 + 0 = 1
Nombor Tarikh Lahir anda ialah :1
Golongan ini merupakan yang paling jujur dan boleh mempelajari dengan baik teknik diplomasi.

Tidakkah satu kejahilan tentang agama dan kebebalan yang melampau, apabila sikap seseorang insan boleh diketahui melalui ejaan namanya atau susunan tarikh lahirnya? Sejak bilakah Allah Taala menjadikan ejaan nama seseorang dan susunan tarikh lahir sebagai alamat bagi sifatnya?

Malah, terdapat juga kuiz-kuiz yang lebih dahsyat seperti kuiz meramalkan di mana dan bilakah anda mati. Berdasarkan soalan-soalan dalam kuiz seperti ini, saya percaya bahawa orang yang membuat kuiz ini hanya main-main sahaja. Tidak berdasarkan kepada mana-mana teori atau falsafah.

Contohnya, saya menjawab secara rambang satu kuiz bertajuk ‘Di mana kamu mati’. Jawapan yang tertera ialah:

Di Rumah.
Lu mati jatuh dari tangga paling atas ke bawah tanggal 03 Maret 2014.

KEWAJIPAN MEMELIHARA AKIDAH

Berdepan dengan kemunculan tukang ramal dan tukang nujum moden di dalam Facebook, kita sebagai orang beriman wajib mempelajari dan memelihara akidah yang sahih. Agar dapat mengelak daripada kemurkaan Allah, dan membezakan antara hak dan batil.

Ramalan nasib, ramalan kematian, dan ramalan jodoh yang berasaskan kepada kaedah nama, warna kegemaran, dan seumpamanya adalah satu pencemaran dalam akidah Qadha’ dan Qadar. Kerana ilmu tentang perkara ghaib adalah hak mutlak Allah Taala, yang tidak dikongsikan dengan sesiapa pun kecuali yang dikhabarkan kepada rasul-rasulNya.

Allah menegaskan dalam Al-Quran:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

Maksudnya: “Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib, maka Dia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuiNya itu kepada sesiapapun. Melainkan kepada mana-mana Rasul yang di redaiNya. (Al-Jinn: 25-26).

HUKUM BERTANYA TUKANG RAMAL

Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang umatnya daripada bertemu dengan tukang ramal, apatah lagi mempercayai ramalannya.

Sabda baginda:

من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة

Maksudnya, “Sesiapa mendatangi tukang ramal lalu bertanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima sembahyang baginya selama empat puluh malam”. (Direkod oleh Muslim).

Di dalam hadis lain:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد

Maksudnya, “Sesiapa mendatangi tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan ke atas Muhammad”. (Direkod oleh Ashab Al-Sunan).

Mendatangi tukang ramal bukanlah satu kekufuran atau syirik secara mutlak. Menurut Syeikh Al-Utsaimin, ia boleh dibahagikan kepada tiga katagori.

Pertama: Orang yang datang kepada tukang ramal untuk bertanya ramalan sesuatu, tetapi tidak mempercayainya. Perbuatan ini adalah haram, dan balasannya ialah tidak diterima sembahyang selama 40 hari.

Kedua: Orang yang bertanya tukang ramal, dan mempercayai apa yang diramalnya. Perbuatan ini selain haram, ia menyebabkan jatuh kafir kepada Allah. Kerana mempercayai bahawa tukang ramal mengetahui perkara-perkara ghaib yang merupakan hak mutlak Allah. Ia juga satu bentuk mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahawa ilmu ghaib adalah kepunyaan Allah semata-mata.

Ketiga: Orang yang bertanya tukang ramal kerana maslahah untuk menyelidiki dakwaannya. Supaya dapat dijelaskan pendustaannya atau diambil tindakan terhadapnya. Tindakan ini adalah harus sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya beberapa soalan terhadap Ibn Shoyyad.

Justeru, sebelum pengguna Facebook menyertai kuiz-kuiz ramalan, pastikan dulu dia termasuk dalam kategori manakah.

SEKADAR MAIN-MAIN

Sesetengah penagih kuiz-kuiz ini mempertahankan tindakan mereka dengan hujah kuiz-kuiz ramalan itu hanyalah satu bentuk permainan merehatkan minda sahaja, tanpa mempercayainya.

Sedarkah mereka bahawa dalam perkara Akidah, kita dilarang menjadikannya sebagai main-mainan dan olok-olokan? Bolehkah akidah tentang qadha dan qadar dijadikan main-mainan? Akidah bahawa Allah sahaja yang mengetahui perkara ghaib boleh dijadikan bahan mainan?

Di samping itu, adakah kita pasti kuiz-kuiz seperti itu langsung tidak memberi kesan kepada akidah pengguna Facebook yang rata-ratanya adalah remaja dan muda-mudi? Bagi saya, kuiz-kuiz ramalan di dalam Facebook adalah satu fitnah terhadap pengguna-pengguna Muslim, terutama mereka yang cetek ilmu agama.

Mereka yang bertanggungjawab mencipta kuiz-kuiz ini, hendaklah bertaubat kepada Allah kerana perbuatan mereka boleh membawa fitnah dan bencana kepada akidah orang Islam lain. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

Maksudnya, “Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab Neraka Jahanam dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar. (Al-Buruj: 10).


Abu Umair (link)
Madinah, KSA.

Sunday, October 4, 2009

MASA + AKIDAH + DIAM + BENAR + PENA

Masa itu tak pernah memahami aku..
terus bergerak tidak mahu berhenti..
aku sudah tidak mampu.. tidak mampu lagi berlari..

...........................................................................................

ingin sahaja bisa ini aku lontarkan..
pada mulut-mulut dungu yang berasa pintar..
apa kau mengerti, agama itu bahan senda gurau?

...........................................................................................

diam sebentar, kau terlalu banyak bicara..
fikirlah dengan benar, rasalah dengan iman..
biar bisu difikir mengalah, tapi jagoh disisi Ilahi..

...........................................................................................

Hei orang agama!
berkatalah dengan nas Tuhanmu..
dengan sifat rasulmu..

...........................................................................................

aku sudah penat,
pena ini semakin dalam aku simpan..
namun lincahnya makin tak tertahan..

...........................................................................................

biarkan aku diam...

Sunday, September 20, 2009

Sunday, September 6, 2009

Hilang pedomanSumber gambar: Klik

1. Ada sekumpulan manusia yang mengaku mewakili bangsa Melayu dan Islam, tetapi jiwanya serba kacau.

2. Mereka jika faham Islam, maka pastinya mereka mengetahui adab seorang Muslim dalam berbeza pendapat. Makian itu bukan sebahagian dari Islam.

3. Seringkali kita dengan tidak segan silu memperkatakan tentang 'Islam, the way of life', 'Islam agama keamanan', 'Islam agama sempurna', 'Islam agama menyeru kepada kebaikan' dan bla.. bla.. bla.. Namun, benarkah begitu yang berlaku secara pratikal seperti yang kita lakukan?

4. Jika kita tidak tahu bezakan antara agama dengan sikap gila, jangan cuba kaitkan agama dengan tindakan kita.

5. Sungguh menjelikkan!

Saturday, August 29, 2009

Sistem MLM Islamik?

Deklarasi MLM Syariah HPA*aku xgemar nak masuk sistem MLM.. oleh tu aku bukan aku nak promosi benda nie, aku hanya nak bagitau pada mereka yang gemar dgn sistem MLM nie.. mungkin sistem MLM HPA nie lebih baik dari sistem MLM yg ada di Mesia.. sekurang-kurangnya satu tanggungjawab besar utk menyediakan panel syariah sendiri telah terisi..

Monday, August 24, 2009

RAMADHAN: Batalkah jika...

Bulan yang penuh barakah telah tiba, maka berpusu manusia berusaha untuk meningkatkan amal ibadah mereka agar kerahmatan bulan ini tidak disia-siakan. Seluruh umat Islam wajib berpuasa pada bulan ini, namun telah berlaku sedikit salah faham mengenai beberapa perkara mengenai ibadah puasa ini. Berikut merupakan beberapa contoh perkara yang selalu disalah fahami berkenaan hukum hakam dalam ibadat puasa.

1. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka dan dikeluarkan kembali tanpa sampai ke perut dan yang seumpamanya di bahagian kepala.

Ia seperti memasukkan alat tertentu ke dalam kemaluan wanita atau dubur ketika proses perubatan yang berkaitan, demikian juga memasukkan jari ke dalam hidung, telinga, mulut dan dubur.

Hukumnya : Tidak membatalkan puasa kecuali jika alatan itu dibiar tinggal di dalam kemaluan tadi, kerana illah @ faktor penyebab batal puasa adalah masuknya sesuatu berfizikal ke perut. Terkecuali juga, wanita atau lelaki yang memasukkan jarinya ke dubur atau kemaluannya dengan tujuan nafsu, maka ia membatalkan puasa, tetapi jika tujuan istinja' atau membasuhnya maka hukum yang lebih kuat menurut para ulama adalah tidak batal. (As-Siyam, Dr Md ‘Uqlah, hlm 211). Ini juga dipersetujui oleh Syeikh Atiyyah Saqar yang mengatakan masuk sesuatu ke telinga dan hidung yang tidak sampai ke perut atau bahagian otak adalah tidak membatalkan puasa. (Min Ahsanil Kalam fil Fatawa). Tidak dinafikan terdapat fatwa yang mengatakan batal, justeru, nasihat saya adalah lebih baik menjauhinya kiranya tiada tujuan yang agak mendesak. Kerana menjauhi yang khilaf (perbezaan pendapat) itu lebih baik.

(petikan, Ramadhan: Batalkah Puasa Anda Jika... oleh Ustaz Zaharuddin Abd Rahman)

2. Menetapkan waktu imsak

Menetapkan waktu imsak 5 atau 10 minit sebelum masuknya waktu Subuh adalah satu ketetapan yang tidak ditetapkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih, malah ia menjauhi tuntutan sunnah untuk mengakhirkan waktu sahur. Alasan “berhati-hati” adalah tidak perlu kerana kita dibolehkan makan dan minum sehingga jelas masuknya waktu Subuh. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahaya siang) dari benang hitam kegelapan malam), iaitu waktu fajar. [al-Baqarah 2:187]

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

“Sesungguhnya Bilal azan ketika waktu masih malam, oleh itu makanlah dan minumlah sehingga Ibn Ummi Maktum melaungkan azan.” (Perawi menerangkan): “Beliau (Ibn Ummi Maktum) adalah seorang yang buta, dia tidak akan melaungkan azan sehingga dikatakan kepadanya: Waktu Subuh telah masuk, waktu Subuh telah masuk.” (Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam Shahihnya – hadis no: 617 Kitab Azan).

Dalam ayat dan hadis di atas, jelas bahawa dibolehkan untuk bersahur, yakni makan dan minum, sehingga jelas terbitnya fajar atau dilaungkan azan Subuh. Tidak wujud waktu imsak 5 atau 10 minit sebelum waktu Subuh.

(petikan, Puasa Ramadhan: Antara Yang Ditinggalkan dan Ditokok Tambah, oleh Hafiz Firdaus Abdullah)

3. Suntikan ke dalam tubuh melalui tangan, kaki selain rongga terbuka yang asal:

Hukumnya : Terdapat dua jenis : samada untuk berubat atau untuk menguatkan. Jika ia digunakan untuk mengurangkan demam, bius, pain killer dan apa jua tujuan asas perubatan, ia disepakati tidak membatalkan puasa (Al-Qaradawi, hlm 100 ; ‘Uqlah , hlm 226). Demikian juga hukumnya suntikan kalsium dan sebagainya untuk kekuatan badan demi perubatan.

Berkenaan suntikan makanan, air seperti glukos dan sepertinya untuk tujuan perubatan; para ulama sekali lagi berbeza pandangan : Pandangan majoriti adalah : Tidak membatalkan puasa kerana ia tidak masuk ke dalam tubuh melalui rongga terbuka dan ia tidak mengenyangkan serta tidak bercangah dengan hikmah puasa. Ia adalah fatwa oleh Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi, Syeikh Md Bakhit, Syeikh Abd Rahman Taj, Syeikh Ahmad As-Syurbashi, Keputusan Lajnah Fatwa Azhar tahun 1948 (Taysir Al-Fiqh As-Siyam, hlm 100; Fatawa Syar'iyyah, hlm 268 ; Yasalunaka, 5/53 dll ).

Bagaimanapun, suntikan jenis makanan ini membatalkan puasa terutama jika dilakukan secara sengaja untuk melarikan diri dari ujian keletihan lapar dahaga puasa.

(petikan, Ramadhan: Batalkah Puasa Anda Jika... oleh Ustaz Zaharuddin Abd Rahman)

Demikian beberapa contoh salah faham berserta penjelesan oleh Ustaz Zaharuddin dan juga Kapten Hafiz Firdaus Abdullah. Kita meraikan perbezaan dalam pandangan dan mempraktikkan amalan ibadah berdasarkan sumber dalil yang sahih dan benar. Mari tajdid cara fikir kita!

Link Terpilih

Blog Widget by LinkWithin